:: Myrestaurantpal.com

สมุนไพรเพื่อสุขภาพ - เครื่องดื่มสมุนไพร - ประโยชน์ของสมุนไพร

อาหารเพื่อสุขภาพ

สมุนไพรเพื่อสุขภาพ - เครื่องดื่มสมุนไพร - ประโยชน์ของสมุนไพร

สมุนไพรแมงลัก
สรรพคุณ เป็นยาขับลมในลำไส้ ช่วยบำรุงน้ำนม แก้โรคผิวหนัง เป็นยาแก้ไอ และเป็นยาระบายอ่อนๆ... เปิดอ่าน

Sponsored Links :

สมุนไพรเพื่อสุขภาพ - เครื่องดื่มสมุนไพร - ประโยชน์ของสมุนไพร


          สมุนไพร หมายความว่า สิ่งที่มีความเป็นยาอยู่ในตัว ทั้งใน พืช สัตว์ และแร่ธาตุต่างๆ โดยไม่ต้องนำไป ผสมรวมกับ สิ่งปรุงแต่งอื่น แต่อย่างใด สมุนไพรที่ได้จากพืช อาจจะเป็นส่วนของต้น ราก ดอก ใบ เหง้า เปลือก ผล แก่น เป็นต้น สมุนไพรที่ได้จากสัตว์ อาจจะเป็น หนัง กระดูก เขา ดี เป็นต้น และสมุนไพรที่ได้จากแร่ธาตุ เช่น เกลือ น้ำปูนใส เป็นต้น

          จะเห็นได้ว่า สมุนไพร จะมีความเป็นยาอยู่ในตัว ดังนั้นเมื่อนำสมุนไพร มาแปรสภาพให้เป็น เครื่องดื่มสมุนไพร ก็จะทำให้ร่างกายได้ประโยชน์ เพราะนอกจะเป็น การดื่มน้ำสมุนไพร เพื่อเป็นการดับกระหายแล้ว การดื่มน้ำสมุนไพร ก็จะทำให้ผู้ดื่มได้ประโยชน์ จากการดื่มน้ำสมุนไพร โดยประโยชน์ของน้ำสมุนไพร นั้นมีสัพคุณในการรักษาโรค ต่างๆ นอกจากนี้ยังทำให้ ร่างกายมีสุขภาพ ที่สมบูรณ์แข็งแรง เมื่อมีสุขภาพร่างกายที่ สมบูรณ์แข็งแรง ก็ส่งผลให้ ชีวิตมีความสุข ดังคำกล่าวที่ว่า “การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ”

          คนเรามีความต้องการน้ำ อย่างน้อยไม่ต่ำกว่าวันละ 8 แก้ว การดื่มเครื่องดื่ม จำพวกน้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง นั้นนอกจากจะมีราคาแพงแล้ว ยังมีคุณค่าน้อยกว่า เครื่องดื่มสมุนไพร ที่เราสามารถหาดื่มได้เอง ดังนั้น เพื่อประโยชน์ แก่ตัวท่านเอง ลองหันมาดื่มน้ำ สมุนไพรเพื่อสุขภาพ กันดีกว่า จะได้มีชีวิตที่ยืนยาว โดยเครื่องดื่มสมุนไพร นั้นมีมากมายหลายอย่าง ที่เราสามารถ ทำดื่มได้เอง เช่น น้ำมะเขือเทศ น้ำใบเตย น้ำมะนาว ฯลฯ

อาหารชีวจิตเพื่อสุขภาพ - อาหารต้านมะเร็ง

 

New Article


สมุนไพรเพื่อสุขภาพ - เครื่องดื่มสมุนไพร - ประโยชน์ของสมุนไพรสมุนไพรยาไทยในอาหาร
เครื่องเทศ และพืชผักต่างๆ ที่นำมาใช้ล้วนแต่เป็นพืช สมุนไพร ทั้งสิ้น ซึ่งจะมีสรรพคุณ เป็นทั้งยารักษาโรค หรือยาบรรเทาอาการ ของโรคต่างๆ บางครั้ง ...  เปิดอ่าน


:: Sponsored Links