เคล็ดลับการทำอาหาร - เคล็ดลับงานครัว

เคล็ดลับการทำอาหาร

     การทำอาหาร นับได้ว่าเป็น เหมือนกับศิลปะแขนงหนึ่ง ก็ว่าได้ เพราะนอกจาก จะทำอาหาร ให้มีความ เอร็ด อร่อย ในเรื่องรสชาติ ที่จะต้องใส่ใจเป็นพิเศษแล้ว รายละเอียด ต่างๆ ตลอดจนส่วนผสม ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน นั่นจึงเป็นเหตุผล ว่าทำไมต้องพึ่ง ความสามมารถในการปรุงอาหาร

     ในการทำอาหาร นับตั้งแต่อดีตกาล จะมีการซ่อน เคล็ดลับการทำอาหารไว้ อันเป็นเอกลักษณ์ ที่ส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่น อย่างเช่น เทคนิคต่อไปนี้ ถึงแม้จะยังไม่เป็นที่รู้จัก กันมากนัก แต่ก็จะช่วยทำให้ อาหารที่คุณปรุง มีความอร่อย มากขึ้น

เคล็ดลับการทำอาหารให้น่ารับประทานมีอะไรบ้าง

  • คนทำอาหารต้องมีการคิดและวางแผน การประกอบอาหารล่วงหน้า กล่าวคือ คิดว่าเราจะทำเมนูอาหารอะไร ต้องใช้ ต้องเตรียมวัตถุดิบ อย่างไร ซึ่งการวางแผนล่วงหน้า จะช่วยลดความวุ่นวาน ในตอนประกอบอาหาร แบบไม่มีผู้ช่วย และทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาดของ ห้องครัวอีกด้วย
  • ต้องมีสมาธิ อยู่กับการทำอาหาร ซึ่งการมีสมาธินับได้ว่า เป็นสิ่งสำคัญมาก เมื่อคุณประกอบอาหาร เพราะหากขาดสมาธิ เมนูอาหารนั้นๆ ย่อมไม่สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้แน่นอน
  • ความสะอาดของอาหาร ในการประกอบอาหารนั้น สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ ความสะอาดเรื่องสุขอนามัย เพราะหาก ใส่ใจเรื่องความสะอาด ในทุกขั้นตอนของการเตรียมวัตถุดิบ ก็จะส่งผลให้อาหารที่ทำออกมา น่ารับประทานยิ่งขึ้น
  • การเอาใจใส่ ในเรื่องของรสชาติอาหาร นับได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่ง เพราะหาก การทำอาหาร ออกมา มีหน้าตา สวยงาม ดูดี แต่ขาดความอร่อย หน้าตาของอาหารที่ดูดีนั้นก็จะแย่ไปในทันทีเช่นกัน ซึ่ง ตรงกับสุภาษิตไทย ที่ว่า “สวยแต่รูปจูบไม่หอม” นั่นเอง
  • ขั้นตอนสุดท้าย คือ การจัดวาง ในการจัดวาง ควรพิจารณาจากภาชนะที่จำนำมาใส่ หลักการ ควรจะจัดวางอาหาร ให้มีพื้นที่ว่างในการรับประทานอาหารอย่างเพียงพอ เพื่อความสวยงาม และเพื่อเพิ่มความสะดวกในระหว่างการรับประทานอาหาร
เคล็ดลับการทำอาหาร - เคล็ดลับงานครัว

อาหารประจำชาติ

ความต้องการอาหาร ของสิ่งมีชีวิต ก็เพื่อ ให้สามารถดำรงชีวิต อยู่ได้ในโลกนี้ ดังนั้น อาหาร จึงมีความสำคัญ ต่อสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะมนุษย์นั้น ได้มีการศึกษา เรียนรู้ถึงประโยชน์ ของอาหาร และมีการคิดค้น อาหารมากมาย หลายชนิด ทั้งอาหารคาว อาหารหวาน ขนมขบเคี้ยว ฯลฯ ซึ่งแต่ละชาติ ก็มีการประกอบอาหาร หรือรับประทานอาหาร ที่ไม่เหมือนกัน อาหารนานาชาติ

อ่านต่อ...