Myrestaurantpal.com

Main Content

อาหารบำรุงร่างกาย ป้องกันการเสื่อมสมรรถภาพ

          หอยนางรม  (Oyster) เพราะว่าใน หอยนางรม นั้นมีธาตุสังกะสี  Zinc  ซึ่งธาตุสังกะสีจะช่วย ในการกระตุ้น ฮอร์โมน ตัวที่มีชื่อว่า Dopamine ฮอร์โมนตัวนี้ จะก่อให้เกิด ความอยากมากขึ้น อีกทั้งธาตุสังกะสีจะช่วย ในการบำรุงสเปิร์ม ของท่านสุภาพบุรุษ ให้แข็งแรงอีกด้วย

          กระเทียม (Garlic) ผลจากการวิจัยทางการแพทย์ได้พบว่า กระเทียมมีสารประกอบ ที่เรียกกัน ในทางการแพทย์ว่า Allicin  ซึ่งสารตัวนี้จะช่วยให้ การไหลเวียนของโลหิต มีความคล่องตัวได้ดี จะส่งผลทำให้ท่านสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีที่ รับประทานกระเทียม มีอารมณ์ที่ตื่นตัว และอยากจะตอบสนอง อารมณ์กันบ่อยๆ เห็นประโยชน์ ของกระเทียม กันแล้วเวลา รับประทานอาหาร ก็อย่าเขี่ยกระเทียมทิ้งกันน่ะจ๊ะ

          ช็อกโกแลต (Chocolate) ในช็อกโกแลตนั้นจะมีส่วนผสมของ Theobromine และ Alkaloid ซึ่งจะทำให้ ร่างกายมีความตื่นตัวในเรื่องรัก ๆ ใคร่ๆ และจะเข้าไปกระตุ้นประสาทที่รับกลิ่น และความรู้สึกในสมอง จากนั้นสมองก็สั่งให้ร่างกาย หลั่งฮอร์โมนออกมา กระตุ้นความรู้สึก ทางเพศ

          หน่อไม้ฝรั่ง (Asparagus) หน่อไม้ฝรั่ง นั้นจะช่วยในการรักษาโรค หย่อนสมรรถภาพ ทางเพศ ได้นอกจากนี้หน่อไม้ฝรั่ง จะมีวิตามินอีสูง เพราะวิตามินอีนั้นเป็นวิตามิน ที่มีความจำเป็น ต่อสุขภาพเซ็กอย่างมาก

          ผักขึ้นฉ่าย อาหารเพื่อสุขภาพ ใครที่มีความคิดผิดๆ ที่ว่าถ้ารับประทาน ผักขึ้นฉ่ายมากๆ แล้วจะทำให้เป็นหมัน  ลองอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วจะได้รู้ถึงคุณประโยชน์ของผักขึ้นฉ่าย เพราะมีผลการวิจัยออกมาว่า การรับประทานผักขึ้นฉ่าย นั้นจะช่วยส่งเสริม และกระตุ้น ความต้องการทางเพศ เป็นอย่างดียิ่งถ้ารับประทาน ผักขึ้นฉายแบบดิบๆ ยิ่งดีต่อสุขภาพทางเซ็ก

 

Sponsored Links :

Sponsored Links :