Myrestaurantpal.com

Main Content

ร้านอาหารแนะนํา - ร้านอาหารอร่อย ในเมืองแพร่

     ความหมายของอาหาร คือ สิ่ง วัตถุทุกชนิด ที่คนเราสามารถ กิน ดื่ม ดม หรือการนำเข้าสู่ระบบร่างกาย ไม่ว่าจะด้วยวิธีกาใดๆ หรือรูปลักษณะใดๆ แต่ไม่ใช่ยา วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท หรือสิ่งเสพติดให้โทษตามกฎหมาย แต่ในส่วนของอาหารนั้น จะมีความหมายรวมถึง วัตถุประสงค์ที่มุ่งหมาย สำหรับการใช้ หรือเป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร หรืออาหารจะรวมถึง วัตถุที่ใช้เจือปนอาหาร ตลอดจน สี กลิ่น และเครื่องปรุงแต่งรสด้วย

1. ร้าน ชัยวัฒนา
ประเภท ร้านขายอาหารตามสั่ง
ที่อยู่.: ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
โทรศัพท์.: 054-521904

2. ร้าน โฮมคลีนนิ่ง
ประเภท ร้านขายข้าวแกง
ที่อยู่.: ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
โทรศัพท์.: 054-523305

3. เรือนธารี ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
โทรศัพท์.: 054-627597

4. บ้านฝ้าย สวนอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
โทรศัพท์.: 054-523114

5. ครัวอิ๊ด
ประเภท อาหารตามสั่ง
ที่อยู่.: ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
โทรศัพท์.: 054-581656

6. ร้าน นิวเก่งโภชนา
ประเภท อาหารตามสั่ง
ที่อยู่.: ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
โทรศัพท์.: 054-626318

7. ร้าน ฉัตรไชย
ประเภท สวนอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
โทรศัพท์.: 054-626313, 054-511368

8. ดวงฤดี ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
โทรศัพท์.: 054-597247

9. ร้าน พจน์รสดี
ประเภท ร้านขายอาหารตามสั่งทั่วไป
ที่อยู่.: ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
โทรศัพท์.: 054-591911

10. นิวเมตตา ห้องอาหาร
ประเภท ร้านอาหารข้าวหน้าเป็ด - ต้มเลือดหมู
ที่อยู่.: ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
โทรศัพท์.: 054-511520

11. กลางดง ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
โทรศัพท์.: 054-597161

12. เอ็มเค สุกี้
ที่อยู่.: ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
โทรศัพท์.: 054-621571
โทรสาร.: 054-621572

 

Sponsored Links :

ร้านอาหารแนะนํา - ร้านอาหารอร่อย ในเมืองแพร่

สูตรอาหารไทย

  • กระเพรา มีชื่อ ทางวิทยาศาสตร์ ว่า “Ocimum sanctum” กระเพราจะมีอยู่ด้วยกัน 3 พันธุ์ คือ กระเพราขาว กระเพราแดง และกระเพราลูกผสมระหว่าง กระเพราแดงกับกระเพราขาว
    กระเพรา จะเป็นไม้ล้มลุก มีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 30 – 60 เซนติเมตร ต้นกระเพรา จะแตกกิ่งก้านสาขา ออกเป็นไม้พุ่มเตี้ยๆ  เปิดอ่าน... 

 

Sponsored Links :