Myrestaurantpal.com

Main Content

ร้านอาหารในเมืองแพร่

1. ร้าน ชัยวัฒนา
ประเภท ร้านขายอาหารตามสั่ง
ที่อยู่.: ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
โทรศัพท์.: 054-521904

2. ร้าน โฮมคลีนนิ่ง
ประเภท ร้านขายข้าวแกง
ที่อยู่.: ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
โทรศัพท์.: 054-523305

3. เรือนธารี ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
โทรศัพท์.: 054-627597

4. บ้านฝ้าย สวนอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
โทรศัพท์.: 054-523114

5. ครัวอิ๊ด
ประเภท อาหารตามสั่ง
ที่อยู่.: ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
โทรศัพท์.: 054-581656

6. ร้าน นิวเก่งโภชนา
ประเภท อาหารตามสั่ง
ที่อยู่.: ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
โทรศัพท์.: 054-626318

7. ร้าน ฉัตรไชย
ประเภท สวนอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
โทรศัพท์.: 054-626313, 054-511368

8. ดวงฤดี ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
โทรศัพท์.: 054-597247

9. ร้าน พจน์รสดี
ประเภท ร้านขายอาหารตามสั่งทั่วไป
ที่อยู่.: ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
โทรศัพท์.: 054-591911

10. นิวเมตตา ห้องอาหาร
ประเภท ร้านอาหารข้าวหน้าเป็ด - ต้มเลือดหมู
ที่อยู่.: ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
โทรศัพท์.: 054-511520

11. กลางดง ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
โทรศัพท์.: 054-597161

12. เอ็มเค สุกี้
ที่อยู่.: ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
โทรศัพท์.: 054-621571
โทรสาร.: 054-621572