Myrestaurantpal.com

Main Content

แนะนำร้านอาหาร - ร้านอาหารอร่อยใน จังหวัดเพชรบูรณ์

     ความหมายของอาหาร คือ สิ่ง วัตถุทุกชนิด ที่คนเราสามารถ กิน ดื่ม ดม หรือการนำเข้าสู่ระบบร่างกาย ไม่ว่าจะด้วยวิธีกาใดๆ หรือรูปลักษณะใดๆ แต่ไม่ใช่ยา วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท หรือสิ่งเสพติดให้โทษตามกฎหมาย แต่ในส่วนของอาหารนั้น จะมีความหมายรวมถึง วัตถุประสงค์ที่มุ่งหมาย สำหรับการใช้ หรือเป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร หรืออาหารจะรวมถึง วัตถุที่ใช้เจือปนอาหาร ตลอดจน สี กลิ่น และเครื่องปรุงแต่งรสด้วย

1. มาลี ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์.: 056-924034

2. สร้างสรรค์ สวนอาหาร
ประเภท ร้านอาหารบุฟเฟ่
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์.: 056-721741, 056-721269

3. ร้าน เจ๊ท้อ
ประเภท ร้านอาหารตามสั่ง
ที่อยู่.: ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์.: 056-797214

4. ร้าน ครัวพี่สาว
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลบัววัฒนา อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์.: 056-781512

5. นิด อาหารป่า
ประเภท ร้านอาหารไทย
ที่อยู่.: ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์.: 056-771051

6. ร้าน ใบตอง
ประเภท ร้านอาหารตามสั่ง
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์.: 056-711196

7. เขาค้อทะเลภู
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์.: 056-750061

8. ครัวบ้านสวน
ประเภท ร้านอาหารไทย
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์.: 056-723017

9. ร้าน พรสวรรค์
ประเภท ร้านอาหารไทย
ที่อยู่.: ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์.: 056-728270

10. ร้าน ลาบเป็ดหล่มสัก
ประเภท ร้านอาหารไทย
ที่อยู่.: ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์.: 056-701038, 056-701867

11. นทีทะเลเจ้าเก่า ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์.: 056-731940

12. บ้านลุงต๋อง ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์.: 056-748104, 056-721976

13. ร้าน จงทำดี
ประเภท ร้านอาหารตามสั่ง อาหารสมุนไพร
ที่อยู่.: ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์.: 056-701210

14. ร้าน ธารทิพย์
ประเภท ร้านอาหารตามสั่ง
ที่อยู่.: ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์.: 056-701235

15. เมืองหล่ม ภัตตาคาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์.: 056-701105
โทรสาร.: 056-701646

16. ร้าน ศรีสุขฟิชชิ่งปาร์ด
ประเภท ร้านอาหารตามสั่ง อาหารสมุนไพร
ที่อยู่.: ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์.: 056-748395

17. เรือนทิพย์ ร้านอาหาร
ประเภท อาหารตามสั่ง
ที่อยู่.: ตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์.: 056-745537

18. ร้าน ฉั่งเม้งโภชนา
ประเภท ร้านอาหารจีน อาหารสมุนไพร
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์.: 056-711326

19 มนตรี ห้องอาหาร
ประเภท ร้านอาหารตามสั่ง
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์.: 056-711338

20. กัลยา ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหารตามสั่ง
ที่อยู่.: ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์.: 056-703159

 

Sponsored Links :

แนะนำร้านอาหาร - ร้านอาหารอร่อยใน จังหวัดเพชรบูรณ์

สูตรอาหารไทย

  • กระเพรา มีชื่อ ทางวิทยาศาสตร์ ว่า “Ocimum sanctum” กระเพราจะมีอยู่ด้วยกัน 3 พันธุ์ คือ กระเพราขาว กระเพราแดง และกระเพราลูกผสมระหว่าง กระเพราแดงกับกระเพราขาว
    กระเพรา จะเป็นไม้ล้มลุก มีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 30 – 60 เซนติเมตร ต้นกระเพรา จะแตกกิ่งก้านสาขา ออกเป็นไม้พุ่มเตี้ยๆ  เปิดอ่าน... 

 

Sponsored Links :