Myrestaurantpal.com

Main Content

ร้านอาหารใน เมืองพะเยา

1. ท่ากว๊าน ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์.: 054-432280

2. ร้าน ข้าวต้มบัวทอง
ประเภท ร้านข้าวต้ม ร้านข้าวต้มบุษบง
ที่อยู่.: อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์.: 054-482475

3. พร ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์.: 054-480355

4. ร้าน กาแฟสดกว๊านพะเยา
ประเภท กาแฟสด
ที่อยู่.: ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์.: 054-485929

5. ร้าน หมู่เฮา
ประเภท ร้านขายอาหารตามสั่ง
ที่อยู่.: ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์.: 054-410409

6. ร้าน สามอนงค์พิซซ่า
ประเภท อาหารยุโรป
ที่อยู่.: ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์.: 054-410243

7. ร้าน เอม
ประเภท ร้านขายอาหารตามสั่ง
ที่อยู่.: ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์.: 054-431232

8. รุ่งโรจน์โภชนา ร้านอาหาร
ประเภท ร้านขายอาหารตามสั่ง
ที่อยู่.: ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์.: 054-431508, 054-481180

9. ร้าน ผินผิน
ประเภท อาหารตามสั่ง
ที่อยู่.: อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์.: 054-482434

10. ร้าน แสงจันทร์
ประเภท สวนอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์.: 054-431971
โทรสาร.: 054-412170

11. ทันเจริญ ข้าวต้ม
ประเภท ร้านขายข้าวต้ม ร้านข้าวต้มบุษบง
ที่อยู่.: ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์.: 054-481943

12. ก๋วยเตี๋ยวอันเจริญ
ประเภท ร้านก๋วยเตี๋ยว
ที่อยู่.: ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์.: 054-410966