Myrestaurantpal.com

Main Content

ร้านอาหารแนะนำที่จังหวัดพะเยา - ร้านอาหารใน เมืองพะเยา

     ความหมายของอาหาร คือ สิ่ง วัตถุทุกชนิด ที่คนเราสามารถ กิน ดื่ม ดม หรือการนำเข้าสู่ระบบร่างกาย ไม่ว่าจะด้วยวิธีกาใดๆ หรือรูปลักษณะใดๆ แต่ไม่ใช่ยา วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท หรือสิ่งเสพติดให้โทษตามกฎหมาย แต่ในส่วนของอาหารนั้น จะมีความหมายรวมถึง วัตถุประสงค์ที่มุ่งหมาย สำหรับการใช้ หรือเป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร หรืออาหารจะรวมถึง วัตถุที่ใช้เจือปนอาหาร ตลอดจน สี กลิ่น และเครื่องปรุงแต่งรสด้วย

1. ท่ากว๊าน ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์.: 054-432280

2. ร้าน ข้าวต้มบัวทอง
ประเภท ร้านข้าวต้ม ร้านข้าวต้มบุษบง
ที่อยู่.: อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์.: 054-482475

3. พร ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์.: 054-480355

4. ร้าน กาแฟสดกว๊านพะเยา
ประเภท กาแฟสด
ที่อยู่.: ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์.: 054-485929

5. ร้าน หมู่เฮา
ประเภท ร้านขายอาหารตามสั่ง
ที่อยู่.: ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์.: 054-410409

6. ร้าน สามอนงค์พิซซ่า
ประเภท อาหารยุโรป
ที่อยู่.: ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์.: 054-410243

7. ร้าน เอม
ประเภท ร้านขายอาหารตามสั่ง
ที่อยู่.: ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์.: 054-431232

8. รุ่งโรจน์โภชนา ร้านอาหาร
ประเภท ร้านขายอาหารตามสั่ง
ที่อยู่.: ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์.: 054-431508, 054-481180

9. ร้าน ผินผิน
ประเภท อาหารตามสั่ง
ที่อยู่.: อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์.: 054-482434

10. ร้าน แสงจันทร์
ประเภท สวนอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์.: 054-431971
โทรสาร.: 054-412170

11. ทันเจริญ ข้าวต้ม
ประเภท ร้านขายข้าวต้ม ร้านข้าวต้มบุษบง
ที่อยู่.: ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์.: 054-481943

12. ก๋วยเตี๋ยวอันเจริญ
ประเภท ร้านก๋วยเตี๋ยว
ที่อยู่.: ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์.: 054-410966

 

Sponsored Links :

ร้านอาหารแนะนำที่จังหวัดพะเยา - ร้านอาหารใน เมืองพะเยา

สูตรอาหารไทย

  • กระเพรา มีชื่อ ทางวิทยาศาสตร์ ว่า “Ocimum sanctum” กระเพราจะมีอยู่ด้วยกัน 3 พันธุ์ คือ กระเพราขาว กระเพราแดง และกระเพราลูกผสมระหว่าง กระเพราแดงกับกระเพราขาว
    กระเพรา จะเป็นไม้ล้มลุก มีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 30 – 60 เซนติเมตร ต้นกระเพรา จะแตกกิ่งก้านสาขา ออกเป็นไม้พุ่มเตี้ยๆ  เปิดอ่าน... 

 

Sponsored Links :