Myrestaurantpal.com

Main Content

แนะนำร้านอาหาร - ร้านอาหารใน จังหวัดนครสวรรค์

     ความหมายของอาหาร คือ สิ่ง วัตถุทุกชนิด ที่คนเราสามารถ กิน ดื่ม ดม หรือการนำเข้าสู่ระบบร่างกาย ไม่ว่าจะด้วยวิธีกาใดๆ หรือรูปลักษณะใดๆ แต่ไม่ใช่ยา วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท หรือสิ่งเสพติดให้โทษตามกฎหมาย แต่ในส่วนของอาหารนั้น จะมีความหมายรวมถึง วัตถุประสงค์ที่มุ่งหมาย สำหรับการใช้ หรือเป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร หรืออาหารจะรวมถึง วัตถุที่ใช้เจือปนอาหาร ตลอดจน สี กลิ่น และเครื่องปรุงแต่งรสด้วย

1. ครัวชาลี ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-331502

2. ครังทิดเทือง ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-381123, 056-381000

3. เจ๊ตี๋ ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหารตามสั่ง
ที่อยู่.: ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-244256

4. สายปิง สวนอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-213008

5. แพอาหารข้าวเหนียวข้าวเจ้า
ประเภท ร้านอาหารไทย
ที่อยู่.: ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-229786

6. กอล์ฟ19 สวนอาหาร
ประเภท ร้านอาหารตามสั่ง
ที่อยู่.: ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-261085

7. ปิยะนุชโภชนา สวนอาหาร
ประเภท ร้านอาหารและรีสอร์ท
ที่อยู่.: ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-241018

8. จ ชวนชิม
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-341874

9. ร้าน อาง้วน
ประเภท ร้านอาหารตามสั่ง
ที่อยู่.: ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-224438

10. ร้าน ปรีเจริญ
ประเภท ร้านอาหารตามสั่ง
ที่อยู่.: ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-212619

11. ร้าน เจ้าพระยาโภชนา (อ๋า)
ประเภท ร้านข้าวมันไก่ ภัตตาคารเรือนหอ
ที่อยู่.: ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-212817

12. ลุงหนวด ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-262133

13. แพบึงบอระเพ็ด ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหารไทย สวนอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-274549

14. ระบียงทอง ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-222462

15. รุ่งทิพย์ ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลฆะมัง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-305911

16. แพริมชล ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร ภัตตาคารเรือนหอ
ที่อยู่.: ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-223513

17. หม่ำ ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-226238

18. ตำแซ่บ ร้านอาหาร
ประเภท อาหารตามสั่ง
ที่อยู่.: ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-311871

19. ดี-กรี ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-229988

20. ยิ้มยิ้ม ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร ภัตตาคารเรือนหอ
ที่อยู่.: ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-341057
โทรสาร.: 056-341875

21. นัดโภชนา ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-367040-4
โทรสาร.: 056-367045

22. พรอีสาน ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-262830

23. วันเวย์ ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร ภัตตาคารเรือนหอ
ที่อยู่.: ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-279245

24. คุณแดง ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-299106

25. แหลกี่ ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-212836

 

Sponsored Links :

แนะนำร้านอาหาร - ร้านอาหารใน จังหวัดนครสวรรค์

สูตรอาหารไทย

  • กระเพรา มีชื่อ ทางวิทยาศาสตร์ ว่า “Ocimum sanctum” กระเพราจะมีอยู่ด้วยกัน 3 พันธุ์ คือ กระเพราขาว กระเพราแดง และกระเพราลูกผสมระหว่าง กระเพราแดงกับกระเพราขาว
    กระเพรา จะเป็นไม้ล้มลุก มีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 30 – 60 เซนติเมตร ต้นกระเพรา จะแตกกิ่งก้านสาขา ออกเป็นไม้พุ่มเตี้ยๆ  เปิดอ่าน... 

 

Sponsored Links :