Myrestaurantpal.com

Main Content

ร้านอาหารในจังหว้ด กำแพงเพชร

1. มาลัย ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหารอีสาน
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์.: 055-711630

2. ครัวน้องเบลว ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์.: 055-728360

3. ร้าน น่านั่ง - น่าชิม
ประเภท ร้านอาหารไทย
ที่อยู่.: เลี่ยงเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์.: 055-713242

4. ทรีทามส์
ประเภท ร้านอาหาร ภัตตาคาร
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์.: 055-722334

5. ร้าน ครัวบุศดี
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์.: 055-735149

6. ร้าน แม่ปิงริเวอร์ไซด์
ประเภท ร้านอาหารไทย ร้านอาหารริมน้ำ
ที่อยู่.: ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์.: 055-722455

7. ร้าน วิวสวยน้ำใส
ประเภท ร้านอาหารไทย ร้านอาหารริมน้ำ
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์.: 055-717193

8. สุวรรณา ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์.: 055-791234

9. มุมสบาย ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์.: 055-739047

10. พรสวรรค์ ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์.: 055-781281

11. ธรรมชาติ 602 ร้านอาหาร
ประเภท อาหารตามสั่ง
ที่อยู่.: ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์.: 055-799507

12. สาวดา ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์.: 055-724270

13. อาอี้ ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์.: 055-791036

14. เจือโภชนา ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์.: 055-726097