Myrestaurantpal.com

Main Content

ร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยา - ร้านอาหาร เมืองพิจิตร

     ความหมายของอาหาร คือ สิ่ง วัตถุทุกชนิด ที่คนเราสามารถ กิน ดื่ม ดม หรือการนำเข้าสู่ระบบร่างกาย ไม่ว่าจะด้วยวิธีกาใดๆ หรือรูปลักษณะใดๆ แต่ไม่ใช่ยา วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท หรือสิ่งเสพติดให้โทษตามกฎหมาย แต่ในส่วนของอาหารนั้น จะมีความหมายรวมถึง วัตถุประสงค์ที่มุ่งหมาย สำหรับการใช้ หรือเป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร หรืออาหารจะรวมถึง วัตถุที่ใช้เจือปนอาหาร ตลอดจน สี กลิ่น และเครื่องปรุงแต่งรสด้วย

1. ร้าน กุนระกา
ประเภท ร้านหมูกะทะ
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์.: 056-650622

2. ร้าน ขวัญข้าว
ประเภท ร้านอาหารไทย จีน
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์.: 056-611159, 056-650391

3. ร้าน เพื่อนใหม่
ประเภท ร้านอาหารตามสั่ง
ที่อยู่.: ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์.: 056-632155

4. ร้าน นินจาไอศครีม
ประเภท ร้านตัวแทนจำหน่ายไอศครีม แม็กโนเรีย
ที่อยู่.: ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์.: 056-654220

5. ร้าน นครแพร่
ประเภท ร้านอาหารตามสั่ง
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์.: 056-613491

6. ร้าน ตั้งเจียบง้วน
ประเภท ร้านเบเกอรี่
ที่อยู่.: อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์.: 056-631063

7. ยอร์ชซ่า ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์.: 056-631555

8. ร้าน แซบอีหลี
ประเภท ร้านอาหารตามสั่ง
ที่อยู่.: ต. โพธิ์ไทรงาม กิ่ง อ. บึงนาราง จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์.: 056-840507

9. ร้าน สเต็กฮัท
ประเภท ร้านขายสเต็ก เนื้อนกกระจอกเทศ
ที่อยู่.: ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์.: 056-648223

10. ร้าน ลุงแว่นปลาแม่น้ำ
ประเภท ร้านอาหารไทย ร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์.: 056-615799

11. ร้าน แซบ
ประเภท ร้านอาหารอิสาน
ที่อยู่.: ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์.: 056-632034

12. เลี้ยงหงษ์กี่ ภัตตาคาร
ประเภท ร้านอาหารจีน
ที่อยู่.: ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์.: 056-621316
โทรสาร.: 056-623316

13. สวนอาหารหลิว
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์.: 056-631416

14. ไม้งาม สวนอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร ร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ที่อยู่.: อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์.: 056-631754

15. สะบัดช่อ ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์.: 056-6114843

16. ควีนส์ ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์.: 056-611897

17. เรือนน้ำค้าง ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์.: 056-611623

18. ฮอท พอท สุกี้
ประเภท ร้านสุกี้
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์.: 056-651430

 

Sponsored Links :

ร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยา - ร้านอาหาร เมืองพิจิตร

สูตรอาหารไทย

  • กระเพรา มีชื่อ ทางวิทยาศาสตร์ ว่า “Ocimum sanctum” กระเพราจะมีอยู่ด้วยกัน 3 พันธุ์ คือ กระเพราขาว กระเพราแดง และกระเพราลูกผสมระหว่าง กระเพราแดงกับกระเพราขาว
    กระเพรา จะเป็นไม้ล้มลุก มีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 30 – 60 เซนติเมตร ต้นกระเพรา จะแตกกิ่งก้านสาขา ออกเป็นไม้พุ่มเตี้ยๆ  เปิดอ่าน... 

 

Sponsored Links :