Myrestaurantpal.com

Main Content

ร้านอาหารมุมอร่อย - แนะนำร้านอาหาร ในจังหวัดเชียงราย

     ความหมายของอาหาร คือ สิ่ง วัตถุทุกชนิด ที่คนเราสามารถ กิน ดื่ม ดม หรือการนำเข้าสู่ระบบร่างกาย ไม่ว่าจะด้วยวิธีกาใดๆ หรือรูปลักษณะใดๆ แต่ไม่ใช่ยา วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท หรือสิ่งเสพติดให้โทษตามกฎหมาย แต่ในส่วนของอาหารนั้น จะมีความหมายรวมถึง วัตถุประสงค์ที่มุ่งหมาย สำหรับการใช้ หรือเป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร หรืออาหารจะรวมถึง วัตถุที่ใช้เจือปนอาหาร ตลอดจน สี กลิ่น และเครื่องปรุงแต่งรสด้วย

1. สุขเจริญไก่อบฟาง ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหารตามสั่ง เป็นอาหารเน้นไก่อบฟาง
ที่อยู่.: ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์.: 053-772264

2. ซี แอนด์ ซี ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหารไทย
ที่อยู่.: ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์.: 053-952312-4

3. กุ้งเต้นแสงสี ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหารตามสั่ง
ที่อยู่.: ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์.: 053-714729

4. ระเบียงแก้ว ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหารตามสั่ง
ที่อยู่.: ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์.: 053-731172

5. นาย ก ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหารตามสั่ง
ที่อยู่.: ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์.: 053-748521

6. สามเหลี่ยมทองคำ ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหารตามสั่ง
ที่อยู่.: ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์.: 053-784153

7. จันทร์เจ้า ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหารมุมอร่อย
ที่อยู่.: อำเภอแม่จัน เชียงราย
โทรศัพท์.: 053-771878, 053-771899

8. เคียงดอยรีสอร์ทและบ่อตกปลา
ประเภท ร้านอาหาร รีสอร์ท บ่อตกปลา
ที่อยู่.: ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์.: 053-701110, 053-701701, 053-774788

9. หลู้ลำ ร้านอาหาร
ประเภท อาหารพื้นเมือง
ที่อยู่.: ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์.: 053-748223
โทรสาร.: 053-719602

10. ครัวสบันงา
ประเภท ร้านอาหารพื้นเมือง
ที่อยู่.: อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย
โทรศัพท์.: 053-712290, 053-711869

11. ร้าน เพชรบุรี
ประเภท ร้านอาหารข้าวแกง
ที่อยู่.: ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์.: 053-752071, 053-712864

12. ร้าน ตองตึง
ประเภท ร้านอาหารพื้นเมือง ร้านอาหารมุมอร่อย
ที่อยู่.: ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์.: 053-716162, 053-756403

13. ร้าน สหรส
ประเภท ร้านอาหารตามสั่ง เกาเหลาเลือดหมู
ที่อยู่.: ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์.: 053-712573

14. นวล วันนา แผง
ประเภท ร้านอาหารตามสั่ง
ที่อยู่.: ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์.: 053-600453

15. ครัวโตกตอง
ประเภท ร้านอาหารเหนือ
ที่อยู่.: ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์.: 053-756369-70

16. ร้าน แจงโภชนา
ประเภท ร้านอาหารมุมอร่อย
ที่อยู่.: ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์.: 053-646853

17. ร้าน ซี้โภชนา
ประเภท ร้านอาหารตามสั่ง
ที่อยู่.: ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์.: 053-789221

18. ร้าน สองพี่น้องลาบหลู้เหล้า
ประเภท ร้านอาหารลาบ ต้ม ร้านอาหารมุมอร่อย
ที่อยู่.: ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์.: 053-716230

19. สบันงา ขันโตก เชียงราย
ประเภท ร้านอาหารตามสั่ง
ที่อยู่.: ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์.: 053-712290, 053-711869

20. ริมอิง สวนอาหาร
ประเภท ร้านอาหารตามสั่ง
ที่อยู่.: ถนนพิศาล ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์.: 053-795491

21. ไม้เมือง ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหารมุมอร่อย
ที่อยู่.: ถนนซุปเปอร์ไฮเวบ์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์.: 053-742897

 

Sponsored Links :

ร้านอาหารมุมอร่อย - แนะนำร้านอาหาร ในจังหวัดเชียงราย

สูตรอาหารไทย

  • กระเพรา มีชื่อ ทางวิทยาศาสตร์ ว่า “Ocimum sanctum” กระเพราจะมีอยู่ด้วยกัน 3 พันธุ์ คือ กระเพราขาว กระเพราแดง และกระเพราลูกผสมระหว่าง กระเพราแดงกับกระเพราขาว
    กระเพรา จะเป็นไม้ล้มลุก มีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 30 – 60 เซนติเมตร ต้นกระเพรา จะแตกกิ่งก้านสาขา ออกเป็นไม้พุ่มเตี้ยๆ  เปิดอ่าน... 

 

Sponsored Links :